Valpovački vlastelini - bibliofili, kolekcionari, donatori

dr. sc. Marina Vinaj, Radmila Biondić

Muzej Slavonije u zbirkama Povijesnoga odjela, Odjela umjetničkoga obrta, Numizmatičkoga, Etnografskoga te Odjela knjižnice čuva brojne predmete vrijedne obiteljske ostavštine, a njihove članove uistinu i možemo nazvati Bibliofilima, kolekcionarima i donatorima.

 

Sačuvana ostavština obitelji Prandau-Normann u Muzeju Slavonije svjedoči danas o životu i navikama vlasnika Valpovačkog vlastelinstva, njihovim interesima, društvenim usmjerenjima, oslikavajući život ovoga područja tijekom više od dva stoljeća. Jedna od najvrednijih sačuvanih obiteljskih knjižnica u nas, s gotovo deset tisuća bibliografskih jedinica, te glazbena, ponajviše rukopisna građa, numizmatička zbirka koju je grof Rudolf Joseph von Normann-Ehrenfels darovao tadašnjem Gradskom muzeju, etnografska građa, iznimna kartografska zbirka, predmeti umjetničkoga obrta: namještaj, ukrasni predmeti, fotografije, slike, dokumentarna građa… dio su bogate riznice valpovačkih vlastelina pohranjene u Muzeju Slavonije i, prvi put, na ovaj način prezentirane javnosti. Međutim, među ovim malobrojnim nalaze se i vrlo vrijedni predmeti koji svjedoče o valpovačkim plemićima kao ljubiteljima i promicateljima kulture, umjetnosti, književnosti i glazbe, kolekcionarima širokih interesa koji su već postojeće zbirke čuvali, razvijali i obogaćivali vrijednim, često i rijetkim umjetninama, i to generacijama.

 

 

Cjeloviti tekst iz kataloga izložbe:

Valpovački vlastelini - bibliofili, kolekcionari, donatori / dr. sc. Marina Vinaj, Radmila Biondić

Pogledaj predmete iz tematske cjeline