Impresum

Nakladnici
Državni arhiv u Osijeku
Muzej Slavonije
Muzej likovnih umjetnosti Osijek
Ustanova za kulturne djelatnosti Ante Evetović-Miroljub, Valpovo, Muzej Valpovštine

 

Za nakladnike
dr. sc. Dražen Kušen
Denis Detling
Kristina Delalić Vetengl
Zvonko Barišić

 

Uredništvo kataloga
dr. sc. Danijel Jelaš
dr. sc. Marina Vinaj
Ivana Knežević Križić
Ivan Roth
Mirjana Paušak

 

Autori tekstova i kataloga
dr. sc. Milan Vrbanus, viši znanstveni suradnik, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje
dr. sc. Dražen Kušen, arhivski savjetnik, Državni arhiv u Osijeku
dr. sc. Danijel Jelaš, viši arhivist, Državni arhiv u Osijeku (D. J.)
Silvija Lučevnjak, viša kustosica, Zavičajni muzej Našice
doc. dr. sc. Jasminka Najcer Sabljak, Umjetnička akademija u Osijeku (J. N. S.)
Ivan Roth, kustos, Muzej likovnih umjetnosti Osijek (I. R.)
doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki, Umjetnička akademija u Osijeku (M. T. P.)
izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (D. D.)
mr. sc. Daniel Zec, viši kustos, Muzej likovnih umjetnosti Osijek (D. Z.)
Dajana Vlaisavljević, kustosica, Moderna galerija, Zagreb (D. V.)
Tatijana Gareljić, kustosica, Moderna galerija, Zagreb (T. G.)
dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarska savjetnica, Muzej Slavonije, Osijek (M. V.)
Ivana Knežević Križić, viša knjižničarka, Muzej Slavonije, Osijek (I. K. K.)
Ante Grubišić, viši kustos, Muzej Slavonije, Osijek (A. G.)
Andreja Šimičić, kustosica, Muzej Slavonije, Osijek (A. Š.)
Radmila Biondić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek (R. B.)
Grgur Marko Ivanković, viši kustos, Muzej Slavonije, Osijek (G. M. I.)
dr. sc. Željka Miklošević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Ž. M.)
Vlasta Šabić, viša kustosica, Muzej Slavonije, Osijek (V. Š.)
mr. sc. Branislav Miličić, kustos, Muzej Slavonije, Osijek (B. M.)
Mirjana Paušak, viša kustosica, Muzej Valpovštine, Valpovo (M. P.)
Eduard Lacković, mag. cult., Turistička zajednica Grada Valpova (E. L.)
doc. dr. sc. Brankica Ban, Umjetnička akademija u Osijeku (B. B.)
Sunčana Bašić, prof., Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (S. B.)
dr. sc. Zdravko Blažeković (Z. B.)
dr. sc. Ladislav Šaban (L. Š.)

 

Recenzenti
dr. sc. Melina Lučić, arhivska savjetnica, Hrvatski državni arhiv, Zagreb
prof. dr. sc. Zvonko Maković, Zagreb
prof. dr. sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Fotografije
dr. sc. Dragan Damjanović
Milan Drmić
Marin Franov
Zlatko Gregurić
dr. sc. Danijel Jelaš
Bruno Jobst
Ivan Novokmet
Silvija Lučevnjak
Jasminka Najcer Sabljak
Eduard Lacković
Ivan Roth
Marin i Domagoj Topić
dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki
Goran Vranić

 

Lektura
Dijana Rešicki

 

Korektura
Vesna Barjaktarić
dr. sc. Danijel Jelaš
Ivana Knežević Križić
dr. sc. Marina Vinaj
Ivan Roth

 

Prijevod
Lingua d.o.o. Osijek

 

Programiranje i implementacija mrežnih stranica i online kataloga
Link2 d.o.o.

dr. sc. Goran Zlodi

Ivanka Maroević

 

Tehnička realizacija tiskanog kataloga
Vesna Barjaktarić

 

Oblikovanje kataloga i priprema za tisak
Čarobni tim d.o.o. Osijek

 

Dizajn izložbe
Čarobni tim d.o.o. Osijek

 

Web dizajn mrežnih stranica i online kataloga
Link2 d.o.o.

 

Autori postava izložbe

 

Državni arhiv u Osijeku
dr. sc. Dražen Kušen

 

Muzej Slavonije
Radmila Biondić
Ante Grubišić
dr. sc. Danijel Jelaš
Grgur Marko Ivanković
Ivana Knežević Križić
mr. sc. Branislav Miličić
Vlasta Šabić
Andreja Šimičić
dr. sc. Marina Vinaj

 

Muzej likovnih umjetnosti Osijek
dr. sc. Dragan Damjanović
Ivan Roth
dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki

 

Muzej Valpovštine
Eduard Lacković
Mirjana Paušak

 

Tehnička realizacija postava izložbe

Državni arhiv u Osijeku

Dinko Cindrić, Ivana Čurik, Filip Glogoški, Stjepan Glogoški, Dražen Jurković, Martina Marković, Pavo Pavlik, Domagoj Sušec, Mirko Vuković, Mario Žanko

Muzej Slavonije

Vesna Barjaktarić, Miroslav Benaković, Lidija Culi, Janko Ćelić, Sanja Dušić, Siniša Galović, Mario Jurić

Muzej likovnih umjetnosti Osijek

Tihomir Ferlin, Mirsad Bećarević, Ranko Lalić, Borivoj Eklemović

Muzej Valpovštine

Slobodanka Griva Šokac, Davor Šokac, Darko Jančikić, Helena Štrok

 

Edukativni program uz izložbu
dr. sc. Danijel Jelaš
Jesenka Ricl
Leonilda Conti

Kristina Delalić Vetengl

 

Promidžba izložbe
Erika Žilić Vincetić
Angelina Lončarić
Jesenka Ricl
Jasminka Mesarić

 

ISBN 978-953-6446-67-7 (DAOS)
ISBN 978-953-6191-85-7 (MSO)
ISBN 978-953-8142-13-0 (MLU)
ISBN 978-953-55465-9-7 (MV)

 

Naklada tiskanog kataloga
700 primjeraka

 

Katalog je realiziran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Osijeka te Osječko-baranjske županije.
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 140920031.