Kartografska baština Valpovačkog vlastelinstva

dr. sc. Danijel Jelaš, Ante Grubišić

Poglavlje ukratko prezentira kartografsku baštinu Valpovačkog vlastelinstva iz razdoblja od prve polovice 18. do sredine 20. stoljeća koja se čuva pretežito u fundusu Državnog arhiva u Osijeku i Muzeja Slavonije Osijek, ali i drugim ustanovama, poput Hrvatskog državnog arhiva.

 

Riječ je znatnim dijelom o unikatnim rukopisnim primjercima što su ih izradili lokalni mjernici kao vlastelinski službenici na temelju terenskih izmjera. Zbog navedenog, kao zbog činjenica da predstavljaju bogat izvor povijesnih informacija o Valpovačkom vlastelinstvu, one zavrjeđuju relevantno mjesto u ukupnom korpusu hrvatske novovjekovne kartografske baštine.  Poglavlje donosi pregled povijesti geodetskih mjerenja i novovjekovnoj kartografiji, zatim ponešto o tipologiji i namjeni karata te njihovoj povijesnom značaju.

 

Izborom predmeta za izložbeni postav željelo se dati jedan reprezentativni presjek sačuvanog kartografskog materijala, kako tipološki tako i sadržajni. Stoga su u izložbu uvrštene najvažnije pregledne karte Vlastelinstva, zemljišne karte i katastarski planovi pojedinih seoskih općina te karte vezane za vodograđevne projekte ili izgradnju infrastrukture.  

 

 

Cjeloviti tekst iz kataloga izložbe:

Kartografska baština Valpovačkog vlastelinstva / dr. sc. Danijel Jelaš, Ante Grubišić

Pogledaj predmete iz tematske cjeline