Doprinos vlastelinskih obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels društvenom, gospodarskom i kulturnom razvoju Valpovačkog vlastelinstva od osnutka Vlastelinstva do sredine 20. stoljeća

dr. sc. Milan Vrbanus

Obitelji Hilleprand von Prandau upravljala je valpovačkim vlastelinstvom, odnosno posjedom, 164 godine, a zatim upravu nad tim posjedom preuzima obitelj Normann von Ehrenfels, koja je upravljala posjedom do njegove konfiskacije 1945. godine. Obitelj Hilleprand von Prandau poduzimala je različite aktivnosti na unapređenju gospodarstva na vlastelinstvu, odnosno posjedu. Pri tome su mijenjali organizaciju posjeda kako bi omogućili njegovo bolje funkcioniranje i privređivanje. Obitelj Normann von Ehrenfels preuzela je taj posjed u posljednjim desetljećima postojanja pa su se više bavili njegovim održanjem, a tek usputno razvojem.

 

Obje obitelji nastojale su dio prihoda uložiti u unapređenje školstva na valpovačkom području. Pri tome je obitelji Hilleprand von Prandau poduzimala aktivnosti na širenju mreže obrazovnih institucija, a obitelj Normann von Ehrenfels na održavanju, odnosno omogućavanju daljnjega djelovanja školskih institucija. Obitelj Hilleprand von Prandau uložila je početkom 19. stoljeća dio vlastelinskih prihoda u izgradnju kazališne zgrade te sve do polovine stoljeća troškove njezina djelovanja.

 

Obje obitelji omogućile su tijekom više od dva stoljeća svojim djelovanjem društveni, kulturni, obrazovni i gospodarski razvoj valpovačkoga područja.

 

 

Cjeloviti tekst iz kataloga izložbe:

Doprinos vlastelinskih obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels društvenom, gospodarskom i kulturnom razvoju Valpovačkog vlastelinstva od osnutka Vlastelinstva do sredine 20. stoljeća / dr. sc. Milan Vrbanus