Muzej likovnih umjetnosti

Segment izložbe u Muzeju likovnih umjetnosti Osijek prikazuje likovnu baštinu Valpovačkih vlastelina, privatnu obiteljsku zbirku koja se nalazila u valpovačkom dvorcu. Kroz njih, koncept izložbe prikazuje stil života jedne imućne plemićke obitelji, elitističkoga stila života u kontekstu malene lokalne sredine.

 

Zahvaljujući nekoliko generacija obitelji, na izložbi likovne baštine Valpovačkih vlastelina u Muzeju likovnih umjetnosti mogu se vidjeti djela inozemnih imena Johanna Michaela Rottmayra, Ephraima Hochhausera, Johanna Antona Zitterera, Friedricha Amerlinga, Carla Rahla, ali i domaćih Josipa Franje Mückea, Huge Conrada von Hötzendorfa, Bele Čikoša Sesije, Vladimira Becića, Jose Bužana, Mencija Klementa Crnčića, Mate Celestina Medovića i Dragana Melkusa.

 

Pogledaj predmete u katalogu