Državni arhiv u Osijeku

Državni arhiv u Osijeku, u svom dijelu sudjelovanja u ovoj izložbi s četiri lica, iznosi na svjetlo dana izbor dokumenata i drugih zapisa iz svoga fundusa, koji čine arhivski fond Valpovačkog vlastelinstva u razdoblju od 1727. do 1945. godine.

 

Arhivski fond Valpovačkoga vlastelinstva obuhvaća samo dio arhivskoga gradiva koje je nastajalo tijekom života i djelovanja plemićkih obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels. Riječ je o jednom od rijetkih arhivskih fondova čije gradivo, iako tek djelomično očuvano, živo ocrtava ustroj, upravu i djelovanje vlastelinstava u širem okruženju te život i rad vlastelina i njihovih podložnika na području istočne Hrvatske u razdoblju od početka 18. stoljeća do 1945. godine. Grbovi iz arhivskoga fonda Valpovačkoga vlastelinstva predstavljaju dio traga dugotrajnoga procesa uporabe grbova. Bogatstvo prirode, omeđeno područje, potencijal ljudi, vlastelinska i podanička prava, uređeni odnosi i miran suživot, čine vlastelinstvo mjestom rasta ekonomskih dobara i razvoja društva kroz povijest. U svjetovnim i crkvenim krugovima, u Valpovu i u Valpovštini, u Osijeku i u Slavoniji, u Zagrebu i drugdje u Hrvatskoj, u Beču i širom Monarhije, posvuda su članovi obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels zauzimali i zadobivali istaknuta mjesta i uloge, položaje i značenje. Neki tragovi toga značenja očuvani su u ovim počasnim diplomama.

 

Pogledaj predmete u katalogu