Zapisnik o primopredaji konfiscirane imovine valpovačkih vlastelina

13.11.1945. g.

kataloška jedinica

Zapisnik o primopredaji konfiscirane imovine valpovačkih vlastelina
13. studenog 1945.
strojopis
HR-DAOS-66.VII.b.233.No
Bibl.: Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. J.

datacija:
13.11.1945. g.
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
HR-DAOS-66.VII.b.233.No-1