Ana Marija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. grofica Pejačević

1809. g.

kataloška jedinica

Johann Anton Zitterer
slika (portret)
Ana Marija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. grofica Pejačević
1809.
ulje na platnu
205 x 132 cm
sign.: d. d.: J. Anton Zitterer / faciebat Wiennae A°1809
MLU-S-716
Bibl. Brlošić, Stjepan, 1964.; Vodič, 1978.; Švajcer, Oto, 1987./88.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2009., Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S.

autor/stvaratelj
mjesto:
godina:
1809. g.
materijal:
tehnika:
dimenzije:
cjelina: širina = 132 cm; visina = 205 cm;
inventarna oznaka:
MLU-S-716