Župna crkva sv. Roka

1902. g.

kataloška jedinica

Župna crkva sv. Roka
Veliškovci, 1902.
Župna crkva u Veliškovcima najvažnija je sakralna historicistička građevina podignuta na teritoriju Valpovačkog vlastelinstva. Podignuta je prema projektu sarajevskog arhitekta Josipa Vancaša 1902. g. u varijanti neorenesansnog stila.
Fotografija župne crkve sv. Roka (foto: D. Damjanović).
Bibl. Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. D.

autori/stvaratelji
mjesto:
godina:
1902. g.
materijal:
tehnika:
inventarna oznaka:
MLU-KAT-7