Karl Ludwig August Friedrich von Normann-Ehrenfels

oko 1906. g.

kataloška jedinica

Abel (?)
slika (portretna minijatura)
Karl Ludwig August Friedrich von Normann-Ehrenfels
oko 1906.
akvarel na bjelokosti
9 x 7 cm
sign. nema
MV-1765
Bibl. Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S.

autor/stvaratelj
godina:
oko 1906. g.
materijal:
tehnika:
dimenzije:
cjelina: visina = 8 cm; širina = 6 cm;
smještaj:
inventarna oznaka:
MV-1765