Elisabeth de Bourbon

kraj 19. st.

kataloška jedinica

neutvrđen autor
slika (portretna minijatura)
Elisabeth de Bourbon
kraj 19. st.
akvarel na bjelokosti
17,5 x 11,5 cm
sign. nema
MV-1635
Bibl. Paušak, Mirjana, 2009.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S.

autor/stvaratelj
godina:
kraj 19. st.
materijal:
tehnika:
dimenzije:
cjelina: visina = 17,5 cm; širina = 11,5 cm;
smještaj:
inventarna oznaka:
MV-1635