Louis XVI. s djecom

kraj 19. st.

kataloška jedinica

neutvrđen autor
slika (portretne minijature)
Louis XVI. s djecom
kraj 19. st.
akvareli na bjelokosti, u jednom okviru pet minijatura
35,5 x 34,5 cm
sign. nema
MV-1634
Bibl. Paušak, Mirjana, 2009.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S.

autor/stvaratelj
godina:
kraj 19. st.
materijal:
tehnika:
dimenzije:
cjelina: visina = 35,5 cm; širina = 34,5 cm;
smještaj:
inventarna oznaka:
MV-1634