Karl August Friedrich grof von Normann-Ehrenfels

20.01.1907. g.

kataloška jedinica

Josef Steiner
slika (portretna minijatura)
Karl August Friedrich grof von Normann-Ehrenfels
1907.
akvarel na bjelokosti
9,5 x 7,5 cm
sign.: u okviru na papiru natpis: Maler Josef Steiner aus / Wien im Valpo gemalt / am 20. Jannes 1907.
MV-1490
Bibl. Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S.

autor/stvaratelj
mjesto:
godina:
20.01.1907. g.
materijal:
tehnika:
dimenzije:
cjelina: visina = 9,5 cm; širina = 7,5 cm;
smještaj:
inventarna oznaka:
MV-1490