Škrinja

1. pol. 19. st.

kataloška jedinica

Škrinja
Japan, prva pol. 19. st.
drvo, lak, zlatni prah; tokareno, oslikano
78 x 136,5 x 69 cm
MSO-157079
Predmet je 2006. g. restaurirao Radovan Karković, „Nava“ d.o.o., Zagreb.
Bibl. S druge strane ogledala, 2008.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
R. B.

mjesto:
datacija:
1. pol. 19. st.
materijal:
dimenzije:
cjelina: visina = 78 cm; širina = 136,5 cm; dubina = 69 cm;
inventarna oznaka:
MSO-157079