O projektu

Na tragu (raz)otkrivanja baštine slavonskoga plemstva, baštinske ustanove Osijeka i Valpova predstavljaju izložbeni projekt – Valpovački vlastelini Prandau-Normann – izlaganjem vrijedne muzejske i arhivske građe obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels. Muzej likovnih umjetnosti Osijek, Muzej Slavonije, Državni arhiv Osijek te Muzej Valpovštine izlažu građu valpovačkih vlastelina pohranjenu u brojnim zbirkama kroz tematske cjeline: Likovna baština Prandau-Normann, Valpovački vlastelini Prandau-Normann – bibliofili, kolekcionari i donatori, Arhivska građa Valpovačkog vlastelinstva, Svakodnevni život.

 

Obitelji Hilleprand von Prandau upravljala je Valpovačkim vlastelinstvom, odnosno posjedom, 164 godine, a zatim upravu nad tim posjedom preuzima obitelj von Normann-Ehrenfels, koja je njime upravljala do njegove konfiskacije 1945. godine. Obitelj Hilleprand von Prandau poduzimala je različite aktivnosti na unapređenju gospodarstva na Vlastelinstvu, odnosno posjedu. Pri tome su mijenjali organizaciju posjeda kako bi omogućili njegovo bolje funkcioniranje i privređivanje.

 

Obitelj von Normann-Ehrenfels nastavila je održavati posjed preuzevši ga posljednjih desetljeća njegova postojanja.


Obje obitelji nastojale su dio prihoda uložiti u unapređenje školstva na valpovačkom području. Obitelj Hilleprand von Prandau uložila je početkom 19. stoljeća dio vlastelinskih prihoda u izgradnju kazališne zgrade te sve do polovine stoljeća brinula o troškovima njezina održavanja. Obje obitelji omogućile su svojim djelovanjem, tijekom više od dvaju stoljeća, društveni, kulturni, obrazovni i gospodarski razvoj valpovačkoga područja. Muzeološka koncepcija ovih izložbi u izložbi, uz jasno definirane tematsko-sadržajne cjeline, ima i zajedničku izvedbenu realizaciju kroz jedinstvenu uvodnu legendu te dizajn samoga postava. Bogata građa valpovačkih vlastelina, umjetnička, arhivska, graditeljska, numizmatička, kulturno-povijesna, knjižnična i glazbena, izložbom i katalogom, prvi je puta na ovaj način predstavljena javnosti, oslikavajući izniman segment naše kulturne baštine.

 

Katalog prati tematske cjeline izložbe, a tekstove potpisuju djelatnici baštinskih ustanova, ali i stručnjaci srodnih znanstvenih institucija, specijalizirani za određena područja. Kataloški dio obuhvaća šest stotina izložaka te prate postav Državnoga arhiva u Osijeku, Muzeja Slavonije, Muzeja likovnih umjetnosti Osijek te Muzeja Valpovštine.

 

Državni arhiv u Osijeku, u svom dijelu sudjelovanja u ovoj izložbi s četiri lica, iznosi na svjetlo dana izbor dokumenata i drugih zapisa iz svoga fundusa, koji čine arhivski fond Valpovačkog vlastelinstva u razdoblju od 1727. do 1945. godine.

 

Arhivski fond Valpovačkoga vlastelinstva obuhvaća samo dio arhivskoga gradiva koje je nastajalo tijekom života i djelovanja plemićkih obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels. Riječ je o jednom od rijetkih arhivskih fondova čije gradivo, iako tek djelomično očuvano, živo ocrtava ustroj, upravu i djelovanje vlastelinstava u širem okruženju te život i rad vlastelina i njihovih podložnika na području istočne Hrvatske u razdoblju od početka 18. stoljeća do 1945. godine. Grbovi iz arhivskoga fonda Valpovačkoga vlastelinstva predstavljaju dio traga dugotrajnoga procesa uporabe grbova. Bogatstvo prirode, omeđeno područje, potencijal ljudi, vlastelinska i podanička prava, uređeni odnosi i miran suživot, čine vlastelinstvo mjestom rasta ekonomskih dobara i razvoja društva kroz povijest. U svjetovnim i crkvenim krugovima, u Valpovu i u Valpovštini, u Osijeku i u Slavoniji, u Zagrebu i drugdje u Hrvatskoj, u Beču i širom Monarhije, posvuda su članovi obitelji Hilleprand von Prandau i von Normann-Ehrenfels zauzimali i zadobivali istaknuta mjesta i uloge, položaje i značenje. Neki tragovi toga značenja očuvani su u ovim počasnim diplomama.

 

Muzej Slavonije u zbirkama Povijesnoga odjela, Odjela umjetničkoga obrta, Numizmatičkoga, Etnografskoga odjela te Odjela knjižnice čuva brojne predmete vrijedne obiteljske ostavštine, a njihove članove uistinu i možemo nazvati bibliofilima, kolekcionarima i donatorima. Sačuvana ostavština obitelji Prandau-Normann u Muzeju Slavonije svjedoči danas o životu i navikama vlasnika Valpovačkoga vlastelinstava, njihovim interesima, društvenim usmjerenjima, oslikavajući život ovoga područja tijekom više od dvaju stoljeća. Jedna od najvrjednijih sačuvanih obiteljskih knjižnica u nas, s gotovo deset tisuća bibliografskih jedinica, te glazbena, ponajviše rukopisna građa, numizmatička zbirka koju je grof Rudolf von Normann-Ehrenfels darovao tadašnjem Gradskome muzeju, etnografska građa, iznimna kartografska zbirka, predmeti umjetničkoga obrta: namještaj, ukrasni predmeti fotografije, slike, dokumentarna građa… dio su bogate riznice valpovačkih vlastelina pohranjene u Muzeju Slavonije i prvi puta na ovaj način prezentirane javnosti.


Segment izložbe u Muzeju likovnih umjetnosti Osijek prikazuje likovnu baštinu Valpovačkih vlastelina, privatnu obiteljsku zbirku koja se nalazila u valpovačkom dvorcu. Kroz njih, koncept izložbe prikazuje stil života jedne imućne plemićke obitelji, elitističkoga stila života u kontekstu malene lokalne sredine.

 

Zahvaljujući nekoliko generacija obitelji, na izložbi likovne baštine Valpovačkih vlastelina u Muzeju likovnih umjetnosti mogu se vidjeti djela inozemnih imena Johanna Michaela Rottmayra, Ephraima Hochhausera, Johanna Antona Zitterera, Friedricha Amerlinga, Carla Rahla, ali i domaćih Josipa Franje Mückea, Huge Conrada von Hötzendorfa, Bele Čikoša Sesije, Vladimira Becića, Jose Bužana, Mencija Klementa Crnčića, Mate Celestina Medovića i Dragana Melkusa.


Muzej Valpovštine smješten je u nekadašnjem obiteljskom obitavalištu valpovačkih vlastelina, baroknom dvorcu Prandau-Normann u središtu Valpova. Obitelj baruna Hillepranda von Prandaua i grofova von Norman-Ehrenfels bila je u posjedu dvorca – utvrde od 1721. godine do 1945. godine. Tijekom ta dva i pol stoljeća vlastelinstvo je dalo obilježje cjelokupnom kulturnom životu Valpova, ali i Slavonije i Baranje. Muzej je danas u posjedu vrijedne zbirke iz ostavštine plemićkih obitelji. Kako je Muzej Valpovštine smješten u domu obitelji, ostavština je prezentirana u autentičnom ambijentu. Iz predmeta koji su bili inventar dvorca iščitavamo preferencije i životni stil obitelji koja je njima bila okružena u svojoj svakodnevici. Predmeti nam danas govore o imućnosti i rafiniranom ukusu članova obitelji, ali i o organiziranosti domaćinstva. Na izložbi je prezentirana zbirka porculana, zbirka stakla, zbirka srebra te primjerci namještaja. U fundusu muzeja u Valpovu su i likovna djela: minijature na bjelokosti, ulja na platnu, akvareli, bakropisi, bakrorezi i litografije poznatih autora.  Prezentiramo i vrijednu zbirku starih fotografija iz obiteljske ostavštine. Autori fotografija svjetski su poznati fotografi sa samih početaka razvoja fotografije.

 

Izložba i katalog realizirani su uz financijsku podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

 

uredništvo