Literatura

Ambruš, Jelica, 1993.
Od Babića do Vidovića. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Ambruš, Jelica, 2003.
Od Babića do Vidovića. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti ; Rijeka : Muzej moderne umjetnosti.

 

Ambruš, Jelica, 2005.
Od Babića do Vidovića. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti ; Pečuh : Muzej Janus Pannonius.

 

Balen, Branka, 1984.
Kopije iz fundusa Galerije likovnih umjetnosti. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Balen, Branka, 1986.
Portreti XVIII. stoljeća iz fundusu Galerije likovnih umjetnosti, Osijek : katalog izložbe. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Balen, Branka, 1987.
Portreti XVIII. i XIX. stoljeća u fundusu Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku. U: Galerija likovnih umjetnosti. Goll, P. (ur.). Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Balen, Branka, 1996.
Novi prilozi biografiji i opusu Demetera Markovića. Osječki zbornik 24–25(1996), Osijek.

 

Balen, Branka, 1998.
Iz čuvaonice osječke galerije ili od baroka do realizma. U: Tri stoljeća umjetnosti. Bizjak, V. (ur.). Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Balen, Branka, 2000.
Josip Franjo Mücke. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti ; Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad.

 

Balen, Branka, 2003.
Zbirka slika 18. i 19. stoljeća. U: Sakralna umjetnost : iz zbirki Galerije likovnih umjetnosti. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Balen, Branka, 2005.
Dva portreta Friedricha Amerlinga u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. Godišnjak njemačke narodnosne zajednice (2005.), Osijek.

 

Bidermajer, 1997.
Bidermajer u Hrvatskoj. Maleković, V. (ur.). Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt.

 

Blago Muzeja Slavonije, 1997.
Blago Muzeja Slavonije. Radić, M. (ur.). Osijek : Muzej Slavonije.

 

Bojčić, Zvonko, 2015.
Zlato i srebro srednjega vijeka u Muzeju Slavonije : s prilogom Hermine Göricke-Lukić. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Brlošić, Stjepan, 1964.
Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Cvetnić, Sanja, 2003.
Slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj. U: Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost. Barok i prosvjetiteljstvo. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Školska knjiga.

 

Čuržik, Vilim, 1995.
Valpovačka župa. Valpovo : Matica hrvatska, Ogranak.

 

Čuržik, Vilko, 1999.
Bizovačko i petrijevačko vlastelinstvo (1892. – 1919.). Petrijevački ljetopis 1(1999), Petrijevci.

 

Gaćina, Sonja; Ivanković, Grgur Marko, 1996.
Planovi i vedute Osijeka. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Galerija, 1987.
Galerija likovnih umjetnosti. Goll, P. (ur.). Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Gamulin, Grgo, 1995.
Hrvatsko slikarstvo XIX. stoljeća. Zagreb : Naprijed.

 

Göricke-Lukić, Hermina, 1993.
Medalje i plakete iz zbirke Muzeja Slavonije Osijek : 15. - 20. stoljeće. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Grabner, Sabine, 2003.
Friedrich von Amerling. Leipzig : Seeman Verlag.

 

Horvat, Ida, 1967.
Odabrani komadi namještaja iz zbirke Muzeja Slavonije. Osječki zbornik 11(1967), Osijek.

 

Horvat, Ida, 1977.
Zbirka fajanse Muzeja Slavonije Osijek. Osječki zbornik 16(1977), Osijek.

 

Horvat, Ida, 1987.
Zbirka satova Muzeja Slavonije. Osječki zbornik 18(1987), Osijek.

 

Horvat, Ida; Biondić, Radmila, 2001.
Zbirka stakla Muzeja Slavonije Osijek : 19. – 20. st. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Horvat-Levaj, Katarina; Turkalj Podmanicki, Margareta, 2011.
Župna crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu : podrijetlo arhitektonskog tipa i kontekst. Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35(2011), Zagreb.

 

Hradilová, Janka; Mislerová, Hana, 2010.
Painting Technique of Portraits painted in the 19th century by Friedrich von Amerling. Acta Artis Academica (2010.), Prag.

 

Ivanković, Grgur Marko, 2000.
Historicistička arhitektura u Slavoniji. U: Historicizam u Hrvatskoj. Sv. I., II. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt.

 

Ivanković, Grgur Marko, 2004.
220 godina streljaštva u Osijeku. Osijek : Hrvatski streljački savez.

 

Ivanković, Grgur Marko, 2015.
Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Japundžić, Milica, 2000.
Umjetnost Japana u zbirkama Muzeja Slavonije u Osijeku. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Kennedy, Ian, 2006.
Tizian. Köln : Taschen.

 

Knackfuss, Hermann, 1900.
Tizian. Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing.

 

Knoll, Petar, 1922.
Der Kampf um die Farbe im 19. Jahrhunderte. Zagraber Tagblatt, br. 178, 5. srpnja 1922., str. 2–3.

 

Koch-Kuhač, Franjo Ksaver, 1876.
Valpovo i njegovi gospodari. Zagreb : Tisak Dioničke tiskare.

 

Kraševac, Irena, 2010.
Likovne umjetnosti i umjetnički obrt u 19. stoljeću. U: Hrvatska umjetnost : povijest i spomenici. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti : Školska knjiga.

 

Kružić-Uchytil, Vera, 1978.
Mato Celestin Medović. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske.

 

Kružić-Uchytil, Vera, 1990.
Mato Celestin Medović. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt ; Dubrovnik : Umjetnička galerija.

 

Lacković, Eduard, 2016.
220 godina kapelice sv. Roka u Valpovu. Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub“, Muzej Valpovštine.

 

Le Brun, Annie; Titeux, Gilbert; d´Anthenaise, Claude, 2012.
Cibles. Pariz : Musée de la Chasse et de la Nature.

 

Lovrić Plantić, Vesna, 2008.
Udomljeno vrijeme : kućni satovi kontinentalne Hrvatske – nepoznata baština. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt.

 

Lukačević, Igor; Ergotić, Ivona; Vinaj, Marina.
Non-destructive Analyses of 16th Century Printed Book „Osorio“ with the Colorful Fore-edge Miniatures. Croatica chemica acta 86(2013), br. 2, Zagreb.

 

Magaš, Lovorka, 2009., kat. br. 1698
Dragan Melkus. U: Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije : katalog izložbe. Biškupić, B. (ur.). Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori.

 

Malbaša, Marija, 1958.
Knjigoveštvo 16. stoljeća ilustrirano primjercima iz muzejske biblioteke u Osijeku. Osječki zbornik 6(1958), Osijek.

 

Marković, Zdenka, 1954.
Frangeš Mihanović. Zagreb : Izdavački zavod Jugoslavenske akademije.

 

Mažuran, Ive, 2004.
Valpovo : sedam godina znakovite prošlosti. Valpovo : Poglavarstvo grada : Matica hrvatska, Ogranak ; Osijek : Grafika.

 

Menci, 2016.
Menci Clement Crnčić (1865.-1930.). Vugrinec, Petra (ur.). Zagreb : Galerija Klovićevi dvori.

 

Mirnik, Ivan, 2005.
Zbirka medalja Berislava Kopača. Zagreb : Arheološki muzej.

 

Mirnik, Ivan, 2014.
Rudolf Marschall i Ivo Kerdić. Peristil 57(2014), Zagreb.

 

Najcer Sabljak, Jasminka, 2009.
Likovna ostavština velikaških obitelji. U: Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije : katalog izložbe. Biškupić, B. (ur.). Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori.

 

Najcer Sabljak, Jasminka, 2011.
Skriveno blago podgoračkog dvorca. Osječki zbornik 30(2011), Osijek.

 

Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.
Umjetničke zbirke vlastelinskih obitelji u Slavoniji i Srijemu. Doktorski rad. Zagreb : Filozofski fakultet.

 

Najcer Sabljak, Jasminka; Lučevnjak, Silvija, 2013.
Likovna baština obitelji Pejačević : studijsko-tematska izložba : katalog izložbe. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Najcer Sabljak, Jasminka, 2014.
The Art Heritage of Noble Families of Slavonia and Srijem in the Context of the European Legacy. U: Zbornik radova III. međunarodnog znanstvenog simpozija Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj. Osijek :

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Ekonomski fakultet.

 

Najcer Sabljak, Jasminka, 2015.
Bakrorezi i bakropisi iz plemićkih zbirki Slavonije i Srijema : katalog izložbe. Osijek : Muzej likovnih umjetnosti.

 

Najcer Sabljak, Jasminka, 2016.
Zbirka crteža i grafika 18. i 19. stoljeća. U: Akvizicije 2011. – 2016. Osijek : Muzej likovnih umjetnosti.

 

Najcer Sabljak, Jasminka, 2017.
Šuma u slikarstvu Slavonije. U: Šuma : slikarstvo, kiparstvo, književnost, produkt dizajn iz ciklusa priroda (šuma, vode, zemlja, more). Poklečki Stošić, J. (ur.). Zagreb : Umjetnički paviljon u Zagrebu : Hrvatski drvni klaster.

 

Obad Šćitaroci, Mladen; Bojanić Obad Šćitaroci, Bojana, 1998.
Dvorci i perivoji u Slavoniji. Zagreb : Šćitaroci.

 

Od svagdana, 1993.
Od svagdana do blagdana. Maleković, V. (ur.). Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt.

 

Panofsky, Erwin, 1969.
Renaissance and Renescences in Western Art. New York : Harper & Row.

 

Paušak, Mirjana, 2009.
Ostavština plemićke obitelji Prandau-Normann. Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub”, Muzej Valpovštine.

 

Paušak, Mirjana, 2012.
70 godima od smrti poslijednjeg valpovačkog grofa. Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub”, Muzej Valpovštine.

 

Paušak, Mirjana, 2013.
Vatrogastvo u Valpovu – valpovački sv. Florijan. Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub”, Muzej Valpovštine.

 

Paušak, Mirjana, 2014.
Odjeci prvog svjetskog rata u Valpovštini. Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub”, Muzej Valpovštine.

 

Paušak, Mirjana, 2015.
Tiskana ostavština valpovačkih vlastelina. Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub”, Muzej Valpovštine.

 

Perči, Ljerka, 2007.
Kommetij = Haus zu Valbo : prilog poznavanju kazališnog života u Valpovu od 1809. do 1823. godine u svjetlu arhivskog fonda obitelji Prandau i Normann. Osječki zbornik 28(2007), Osijek.

 

Perči, Ljerka, 2009.
Valpovačka župna crkva i dvorska kapelica između 1722. i 1736. Scrinia Slavonica 9(2009), Slavonski Brod.

 

Pinterović, Danica, 1952.
Povijest namještaja : ilustrirana primjerima Muzeja Slavonije. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Pinterović, Danica, 1958.
Dva komada pokućstva iz XVII. stoljeća s oznakama vlasnika i godine postanka u Muzeju Slavonije u Osijeku. U: Tkalčićev zbornik : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici Vladimira Tkalčića. Bach, I. (ur.). Sv. 2.

Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt.

 

Pogledi, 2014.
Pogledi : 20. stoljeće u fundusu Galerije likovnih umjetnosti. Zec, D. (ur.). Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Repanić-Braun, Mirjana, 2010.
Barokno slikarstvo u sjevernoj Hrvatskoj. U: Hrvatska umjetnost : povijest i spomenici. Zagreb : Institut za povijest umjetnosti : Školska knjiga.

 

Roth, Ivan, 2017.
Essekerski tragovi. Osijek : Muzej likovnih umjetnosti.

 

Sakralna umjetnost, 2003.
Sakralna umjetnost iz zbirki Muzeja Slavonije Osijek : izložba u čast dolaska Svetog Oca Ivana Pavla II. u Osijek. Radić, M. (ur.). Osijek : Muzej Slavonije.

 

Schirlbauer, Anna, 2017.
Ephraim Hochhauser - ein kaum bekannter Malerkollege von Troger, Maulbertsch und Meytens. Rukopis.

 

S druge strane ogledala, 2008.
S druge strane ogledala : katalog izložbe. Radić, M. (ur.). Osijek : Muzej Slavonije.

 

Slavonija, 2009.
Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije : katalog izložbe. Biškupić, B. (ur.). Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori.

 

Secesija slobodnog, 2001.
Secesija slobodnog i kraljevskog grada Osijek : urbanizam, arhitektura, slikarstvo i kiparstvo, primjenjena umjetnost. Martinčić, J. (ur.). Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad.

 

Stanić, Damir, 1999.
Barokna župna crkva i župni dvor u Valpovu. Valpovački godišnjak 4(1999), Valpovo.

 

Šimičić, Andreja, 2014.
Ljupki čuvari uspomena : portretna minijatura Zbirke slika i okvira Muzeja Slavonije. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Šimičić, Andreja, 2017.
Kazaljke broje vrijeme : katalog Zbirke satova Muzeja Slavonije. Osijek : Muzej Slavonije, 2017.

 

Švajcer, Oto, 1972.
Dva portreta Alvine Pejačević u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. Peristil 14-15(1972), br. 1, Zagreb.

 

Švajcer, Oto, 1972.
Portreti Ephraima Hochhausera u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 21(1972), br. 1, Zagreb.

 

Švajcer, Oto, 1974.
Johann Michael Rottmayer : Sveto Trojstvo. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 23(1974), br. 3-4, Zagreb.

 

Švajcer, Oto, 1975.
Slikari romantičari u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 24(1975), br. 1-6, Zagreb.

 

Švajcer, Oto, 1982.
Hötzendorf. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ; Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Švajcer, Oto, 1985.
Karl Rahl u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. Peristil 27-28(1985), Zagreb.

 

Švajcer, Oto, 1986.
Dragan Melkus. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Švajcer, Oto, 1988.
Domaći i strani slikari XVIII. i XIX. stoljeća u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Švajcer, Oto, 1991.
Likovna kronika Osijeka 1850. – 1969. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

ThB, 1999.
Thieme, Ulrich; Becker, Felix. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 17/18. Leipzig : E. A. Seemann Verlag.

 

Tóth, Veronika Viktória, 2011.
Die Rezeption des Bischofs Leopold von Kollonitsch in der Ringstraßenära. Diplomski rad. Beč.

 

Turkalj Podmanicki, Margareta, 2015.
Sakralna arhitektura prve polovice 18. stoljeća na području današnje Đakovačko-osječke nadbiskupije. Doktorski rad. Zagreb : Filozofski fakultet.

 

Vinaj, Marina, 2007.
Tiskopisi XVI. stoljeća iz riznice Muzeja Slavonije u Osijeku : katalog izložbe. Osijek : Muzej Slavonije.

 

Visitationes Canonnicae, 2005.
Visitationes Canonnicae. Kanonske vizitacije, knjiga III., Valpovačko-miholjačko područje 1730. – 1830. Sršan, S. (ur.). Osijek : Državni arhiv.

 

Vlaisavljević, Dajana, 2017.
Sve naše životinje. Zagreb : Moderna galerija.

 

Vodič stalnog postava, 1978.
Vodič stalnog postava Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku. Gol, P. (ur.), Osijek : Galerija likovnih umjetnosti.

 

Vodič kroz zbirke, 2017.
Vodič kroz zbirke Muzeja Valpovštine : povodom 60 godina djelovanja Muzeja Valpovštine. Paušak, M. (ur.). Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub”, Muzej Valpovštine.

 

Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe. Osijek : Državni arhiv : Muzej Slavonije : Muzej likovnih umjetnosti ; Valpovo : Ustanova za kulturne djelatnosti "Ante Evetović-Miroljub", Muzej Valpovštine, 2018.

 

Waldmann, Emil, 1922.
Tizian. Berlin : Propiläen-Verlag.

 

Wurzbach, Constant, s. v. Rahl, Karl. 1872.
Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Beč : Druck und Verlag der k. k. Hof- unf Staatsdruckerei.

 

Za Psihom, 2012.
Bela Csikos Sesia: Za Psihom : 1864 – 1931 : retrospektiva. Zagreb : Umjetnički paviljon u Zagrebu.

 

Zidić, Igor, 2012.
Mato Celestin Medović – retrospektiva. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori ; Dubrovnik : Umjetnička galerija.

 

Zlamalik, Vinko, 1964.
Bela Csikos-Sesia. Zagreb : Moderna galerija.

 

Zlamalik, Vinko, 1976.
Bela Csikos Sesia : spomen zbirka. Zagreb : Strossmayerova galerija starih majstora.

 

Život i djelo, 2005.
Život i djelo Josipa Jurja Strossmayera : prigodna izložba u povodu 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti biskupa Josipa Jurja Strossmayera : izbor iz građe Muzeja Slavonije, Državnog arhiva i Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku. Martinčić, J.; Radić, M. (ur.). Osijek : Muzej Slavonije.