Zapisnik o primopredaji konfiscirane imovine valpovačkih vlastelina

13.11.1945.

Kataloška jedinica

Zapisnik o primopredaji konfiscirane imovine valpovačkih vlastelina
13. studenog 1945.
strojopis
HR-DAOS-66.VII.b.233.No
Bibl.: Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. J.

naslov
Zapisnik o primopredaji konfiscirane imovine valpovačkih vlastelina
vrijeme izrade
13.11.1945.
materijali
tehnike
inv. oznaka/signatura
HR-DAOS-66.VII.b.233.No-1
imatelj građe