Isprava o izjednačavanju u nasljednim pravima muških i ženskih nasljednika baruna Petera Antona Hillepranda von Prandaua

18.03.1726.

Kataloška jedinica

car Karlo VI.
Isprava o izjednačavanju u nasljednim pravima muških i ženskih nasljednika baruna Petera Antona Hillepranda von Prandaua
Beč, 18. ožujka 1726.
rukopis
HR-DAOS-476.B.I.n.415.f.31
Isprava sadrži i tekst darovnice iz 1721. g. kojom je barun Peter Anton Hilleprand von Prandau stekao valpovački veleposjed.
Bibl.: Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. J.

autor/stvaratelj
naslov
Isprava o izjednačavanju u nasljednim pravima muških i ženskih nasljednika baruna Petera Antona Hillepranda von Prandaua
mjesto izrade
vrijeme izrade
18.03.1726.
materijali
tehnike
inv. oznaka/signatura
HR-DAOS-476.B.I.n.415.f.31
imatelj građe