Progon kršćana u rimskim katakombama

1852.

Kataloška jedinica

Christian Mayer prema Carlu Rahlu
grafika
Progon kršćana u rimskim katakombama
1852.
bakrorez
800 x 1100 mm
sign.: l. d.: Gemalt von Carl Rahl; d. d.: Gestochen von Cristian Mayer in Wien.
MLU-G-197
Bibl. Balen, Branka, 2003.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2015.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S. / I. R.

autor/stvaratelj
naslov
Progon kršćana u rimskim katakombama
mjesto izrade
vrijeme izrade
1852.
materijali
tehnike
mjere
800 x 1100 mm
tematska cjelina
inv. oznaka/signatura
MLU-G-197
imatelj građe