Alvina grofica Pejačević, rođ. Hilleprand von Prandau

1868.

Kataloška jedinica

József Engel
skulptura (portretna bista)
Alvina grofica Pejačević, rođ. Hilleprand von Prandau
1868.
mramor
65 x 54 x 26 cm
sign.: iza dolje: Engel Jozs / Pesten / 1868
MLU-K-28
Bibl. Vodič, 1978.; Slavonija, 2009.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2011.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Najcer Sabljak, Jasminka; Lučevnjak, Silvija, 2013.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. Z. / I. R.

autor/stvaratelj
naslov
Alvina grofica Pejačević, rođ. Hilleprand von Prandau
mjesto izrade
vrijeme izrade
1868.
materijali
tehnike
mjere
65 x 54 x 26 cm
tematska cjelina
inv. oznaka/signatura
MLU-K-28
imatelj građe