Ana Marija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. grofica Pejačević

1809.

Kataloška jedinica

Johann Anton Zitterer
slika (portret)
Ana Marija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. grofica Pejačević
1809.
ulje na platnu
205 x 132 cm
sign.: d. d.: J. Anton Zitterer / faciebat Wiennae A°1809
MLU-S-716
Bibl. Brlošić, Stjepan, 1964.; Vodič, 1978.; Švajcer, Oto, 1987./88.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2009., Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S.

autor/stvaratelj
naslov
Ana Marija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. grofica Pejačević
mjesto izrade
vrijeme izrade
1809.
materijali
tehnike
mjere
205 x 132 cm
inv. oznaka/signatura
MLU-S-716
imatelj građe