Ana Marija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. grofica Pejačević

oko 1809.

Kataloška jedinica

Johann Anton Zitterer
slika (portret)
Ana Marija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. grofica Pejačević
oko 1809.
ulje na platnu
87 x 65 cm
sign. nema
MLU-S-170
Bibl. Švajcer, Oto, 1987./88.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2009., Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S.

autor/stvaratelj
naslov
Ana Marija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. grofica Pejačević
vrijeme izrade
oko 1809.
materijali
tehnike
mjere
87 x 65 cm
inv. oznaka/signatura
MLU-S-170
imatelj građe