Josip Ignjat barun Hilleprand von Prandau

oko 1809.

Kataloška jedinica

Johann Anton Zitterer
slika (portret)
Josip Ignjat barun Hilleprand von Prandau
oko 1809.
ulje na platnu
86 x 64,5 cm
sign. nema
MLU-S-169
Bibl. Švajcer, Oto, 1987./88.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2009., Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S.

autor/stvaratelj
naslov
Josip Ignjat barun Hilleprand von Prandau
vrijeme izrade
oko 1809.
materijali
tehnike
mjere
86 x 64,5 cm
inv. oznaka/signatura
MLU-S-169
imatelj građe