Marija Viktorija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. barunica von Jabornigg zu Gamsenegg

oko 1775.

Kataloška jedinica

Ephraim Hochhauser
slika (portret)
Marija Viktorija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. barunica von Jabornigg zu Gamsenegg
oko 1775.
ulje na platnu
142 x 122 cm
sign. nema
MLU-S-720
Bibl. Švajcer, Oto, 1972.; Vodič, 1978.; Švajcer, Oto, 1987./88.; Od svagdana, 1993.; Cvetnić, Sanja, 2003.; Slavonija, 2009.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2009.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Schirlbauer, Anna, 2017.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S. / I. R.

autor/stvaratelj
naslov
Marija Viktorija barunica Hilleprand von Prandau, rođ. barunica von Jabornigg zu Gamsenegg
vrijeme izrade
oko 1775.
materijali
tehnike
mjere
142 x 122 cm
inv. oznaka/signatura
MLU-S-720
imatelj građe