Marija Kristina barunica Hilleprand von Prandau, rođ. Lattermann

oko 1748.

Kataloška jedinica

Ephraim Hochhauser
slika (portret)
Marija Kristina barunica Hilleprand von Prandau, rođ. Lattermann
oko 1748.
ulje na platnu
90 x 70 cm
sign. nema
MLU-S-725
Bibl. Švajcer, Oto, 1972.; Švajcer, Oto, 1987./88.; Od svagdana, 1993.; Balen, Branka, 1998.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2009.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Schirlbauer, Anna, 2017.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S. / I. R.

autor/stvaratelj
naslov
Marija Kristina barunica Hilleprand von Prandau, rođ. Lattermann
vrijeme izrade
oko 1748.
materijali
tehnike
mjere
90 x 70 cm
inv. oznaka/signatura
MLU-S-725
imatelj građe