Petar II. Antun barun Hilleprand von Prandau

oko 1748.

Kataloška jedinica

Ephraim Hochhauser
slika (portret)
Petar II. Antun barun Hilleprand von Prandau
oko 1748.
ulje na platnu
90 x 72 cm
sign. nema
MLU-S-724
Bibl. Švajcer, Oto, 1972.; Vodič, 1978.; Švajcer, Oto, 1988.; Balen, Branka, 1998.; Cvetnić, Sanja, 2003.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2009.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2014; Schirlbauer, Anna, 2017.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S. / I. R.

autor/stvaratelj
naslov
Petar II. Antun barun Hilleprand von Prandau
vrijeme izrade
oko 1748.
materijali
tehnike
mjere
90 x 72 cm
inv. oznaka/signatura
MLU-S-724
imatelj građe