Petar II. Antun barun Hilleprand von Prandau

1750.

Kataloška jedinica

Ephraim Hochhauser
slika (portret)
Petar II. Antun barun Hilleprand von Prandau
1750.
ulje na platnu
238 x 149 cm
sign.: d. d.: E: Hochasser pinxit. A: 1750; u podnožju: P / ETRUS ANTONIUS HILLEPRAND L:B:a PRANDAU. S.C.R.M. CAM:AUL.VICE PRÆSES. DOMINŸ et ARCIS VALPO RESTAURATOR
MLU-S-714
Bibl. Švajcer, Oto, 1972.; Vodič, 1978.; Švajcer, Oto, 1988.; Od svagdana, 1993.; Balen, Branka, 1998.; Cvetnić, Sanja, 2003.; Slavonija, 2009.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2009.; Repanić-Braun, Mirjana, 2010.; Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Schirlbauer, Anna, 2017.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S. / I. R.

autor/stvaratelj
naslov
Petar II. Antun barun Hilleprand von Prandau
vrijeme izrade
1750.
materijali
tehnike
mjere
238 x 149 cm
tematska cjelina
inv. oznaka/signatura
MLU-S-714
imatelj građe