Apoteoza Karla Boromejskog

oko 1820.

Kataloška jedinica

neutvrđen autor
slika
Apoteoza Karla Boromejskog
oko 1820.
ulje na platnu
290 x 206 cm
sign. nema
(vlasništvo: Župa sv. Grgura Velikog pape, Šljivoševci)
Bibl. Visitationes Canonnicae, 2005.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
I. R.

autor/stvaratelj
naslov
Apoteoza Karla Boromejskog
vrijeme izrade
oko 1820.
materijali
tehnike
mjere
290 x 206 cm
tematska cjelina
inv. oznaka/signatura
MLU-KAT-8