Dvorac Valpovo

oko 1920.

Kataloška jedinica

Franjo Červenka
slika
Dvorac Valpovo
oko 1920.
akvarel
42 x 59 cm
sign.: d. d.: 12/II FČervenka
MLU-S-748
Bibl. Najcer Sabljak, Jasminka, 2012.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
J. N. S. / I. R.

autor/stvaratelj
naslov
Dvorac Valpovo
mjesto izrade
vrijeme izrade
oko 1920.
materijali
tehnike
mjere
42 x 59 cm
inv. oznaka/signatura
MLU-S-748
imatelj građe