Lepeza

sredina 18.st.

Kataloška jedinica

Lepeza
sredina 18. st.
gvaš na svili, bjelokost; svila
26 x 51 cm
MV-601
Lepeza se nalazi u kutiji od drveta, rezbarenoj i pozlaćenoj.
Bibl. Paušak, Mirjana, 2009.; Vodič kroz zbirke, 2017.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
M. P.

naslov
Lepeza
mjesto izrade
vrijeme izrade
sredina 18.st.
materijali
mjere
26 x 51 cm
inv. oznaka/signatura
MV-601
imatelj građe