Streljački cilj grofa Nimptscha i baruna Antona Gustava Hillepranda von Prandaua

1832.

Kataloška jedinica

Streljački cilj grofa Nimptscha i baruna Antona Gustava Hillepranda von Prandaua
1832.
tempera na drvu
76,5 x 62 cm
MSO-P-3249
Natpis na streljačkom cilju: 18 / Rittmeist: Graff Nimptsch / Baron Gustaf Prandau / 32
* 18 / Konjanički kapetan grof Nimptsch / Barun Gustaf Prandau / 32
Bibl. Ivanković, Grgur Marko, 2004.; Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
G. M. I.

naslov
Streljački cilj grofa Nimptscha i baruna Antona Gustava Hillepranda von Prandaua
vrijeme izrade
1832.
materijali
tehnike
mjere
76,5 x 62 cm
inv. oznaka/signatura
MSO-P-3249
imatelj građe