Projekt za provizorsku kuću u Donjem Miholjcu

1824.

Kataloška jedinica

Konrad Kopf
Projekt za provizorsku kuću u Donjem Miholjcu
1824.
tuš na papiru
33 x 46 cm
HR-DAOS-476.II.2.n.5844.f.2
Projekt za provizorski stan, prizemnu građevinu koja je trebala biti podignuta u Donjem Miholjcu, primjer je utilitarne stambeno-poslovne zgrade kakve su podizane na području Valpovačkog vlastelinstva krajem 18. i u prvoj pol. 19. st.
Bibl.: Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. D.
(izloženo u MLU)

autor/stvaratelj
naslov
Projekt za provizorsku kuću u Donjem Miholjcu
vrijeme izrade
1824.
materijali
tehnike
inv. oznaka/signatura
HR-DAOS-476.II.2.n.5844.f.2
imatelj građe