Projekt za izgradnju župne crkve u Brođancima

1794.

Kataloška jedinica

Anton Hartmann
Projekt za izgradnju župne crkve u Brođancima
1794.
tuš na papiru
51 x 44 cm
HR-DAOS-476.B.I.n.1488.f.2
Projekt za izgradnju župne crkve u Brođancima sadrži prikaz glavnog pročelja i tlocrt ove jednobrodne jednotoranjske građevine, karakterističnog primjera sakralne arhitekture baroknog klasicizma na području Valpovačkog vlastelinstva.
Bibl.: Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. D.
(izloženo u MLU)

autor/stvaratelj
naslov
Projekt za izgradnju župne crkve u Brođancima
vrijeme izrade
1794.
materijali
tehnike
inv. oznaka/signatura
HR-DAOS-476.B.I.n.1488.f.2
imatelj građe