Plan trgovišta Valpovo i mjesnog zemljišta / Situations Planum Terreni Oppidi Valpo

1816.

Kataloška jedinica

Karl Baky
Plan trgovišta Valpovo i mjesnog zemljišta
Situations Planum Terreni Oppidi Valpo
1816.
rukopis, bojano
63 x 49 cm
1“ = 100° (1:7200)
HR-DAOS-476.C.31/3
Bibl. Mažuran, Ive, 2004., Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. J.
(izloženo u MSO)

autor/stvaratelj
Baky, Karl (autor)
naslov
Plan trgovišta Valpovo i mjesnog zemljišta / Situations Planum Terreni Oppidi Valpo
vrijeme izrade
1816.
materijali
tehnike
mjere
49 x 63 cm
inv. oznaka/signatura
HR-DAOS-476.C.31/3
imatelj građe