Plan vlastelinskog alodija sa zvjerinjakom / Allodiatura Dominalis cum Vivario in Valpo

1786.

Kataloška jedinica

Franciscus Kremniczky
Plan vlastelinskog alodija sa zvjerinjakom
Allodiatura Dominalis cum Vivario in Valpo
Valpovo, 1786.
rukopis
59 x 48 cm
1“ = 100° (1:7200)
HR-DAOS-476.C.31/5
Bibl.: Valpovački vlastelini Prandau-Normann : katalog izložbe, 2018.
D. J.
(izloženo u MSO)

autor/stvaratelj
naslov
Plan vlastelinskog alodija sa zvjerinjakom / Allodiatura Dominalis cum Vivario in Valpo
vrijeme izrade
1786.
materijali
tehnike
mjere
59 x 48 cm
inv. oznaka/signatura
HR-DAOS-476.C.31/5
imatelj građe